Samenstelling van de raad van bestuur en van de comités


 
FUNCTIE IN RAAD VAN BESTUUR FUNCTIE IN COMITÉS
PASCAL LIZIN voorzitter voorzitter van het strategisch comité
lid van het bezoldigingscomité
KOENRAAD VAN LOO gedelegeerd bestuurder lid van het strategisch comité
OLIVIER HENIN ondervoorzitter lid van het strategisch comité
RENAAT BERCKMOES ondervoorzitter lid van het strategisch comité
lid van het bezoldigingscomité
LAURENCE BOVY bestuurder  
LIEVE SCHUERMANS onafhankelijke bestuurder voorzitster van het auditcomité
JEANINE WINDEY onafhankelijke bestuurder voorzitster van het bezoldigingscomité
JAN VERSCHOOTEN bestuurder lid van het bezoldigingscomité
WOUTER EVERAERT bestuurder  
LUC KEULENEER bestuurder lid van het auditcomité
NICOLAS PIRE bestuurder lid van het auditcomité
VALERIE POTIER bestuurder