Profiel

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is opgericht op 1 november 2006 door de fusie van de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij.

De federale overheid is de enige aandeelhouder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

De FPIM vervult de volgende kernactiviteiten, enerzijds als investeringsmaatschappij, anderzijds als overheidsholding :

  • investeren in bedrijven met een interessante maatschappelijke waarde in één van de prioritaire sectoren die de FPIM zich tot doel heeft gesteld;
  • participeren in bedrijven die een strategisch belang hebben voor het federale beleidsniveau, zij het met de eigen fondsen van de FPIM of met de fondsen die de Staat per project ter beschikking stelt. In dit laatste geval werkt de FPIM "in gedelegeerde opdracht".

De verdeling tussen de diverse segmenten geeft voor het boekjaar 2018 het volgende resultaat:

investeringsmaatschappij 564 miljoen €
overheidsholding 1.034 miljoen €
gedelegeerde opdrachten 14 miljard €
 

De FPIM participeert in een aantal prioritaire sectoren die zij zich sinds de fusie van 2006 heeft vooropgesteld. In 2018 zag de sectoriële verdeling, de gedelegeerde opdrachten niet meegerekend, er als volgt uit (in % en in miljoen EUR):

Een belangrijk gedeelte behoort tot een specifiek gedefinieerde sector. De sector “andere” bevat dan hoofdzakelijk de belangrijke participaties in Bpost en in de Nationale Loterij (die dateren van voor de fusie) en in BNP Paribas.