Portefeuille voor eigen rekening

Situatie op 31 december 2018
 
BEDRIJF PARTICIPATIE ACTIVITEIT LINK
FONDS VOOR SPOORWEG-INFRASTRUCTUUR 100% De vennootschap heeft tot doel terreinen die vroeger tot de spoorweginfrastructuur behoorden, te verkopen aan bouwpromotors en vastgoedinvesteerders. www.fif-fsi.be
CONGRESPALEIS
"SQUARE"
100% De NV Congrespaleis heeft als doel het organiseren van vergaderingen, congressen, tentoonstellingen, beurzen en evenementen in haar gebouwen te Brussel. www.square-brussels.eu
ZEPHYR-FIN 100% De vennootschap heeft als doel het verwerven en beheren van roerende waarden uitgegeven door luchtvaartmaatschappijen of vennootschappen verbonden met deze sector.  
CERTI-FED 100% De vennootschap heeft tot doel de verwerving van alle participaties in vennootschappen waarin de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een participatie bezit, alsook de certificatie van aandelen.  
BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERING
(BMI)
60,07% Een gespecialiseerde dochtervennootschap die het co-financieren van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven tot doel heeft, hoofdzakelijk ten behoeve van KMO’s die zich in een expansiefase bevinden of die een belangrijk groeipotentieel vertonen. www.bmi-sbi.be
A CAPITAL CHINA OUTBOND FUND
(Spiegelfonds)
50,00% Feeder fonds opgericht met China Investment Corporation om te investeren in het A Capital China Outbound fund dat Chinese investeerders wil aantrekken voor Europa en voor België in het bijzonder. www.acapital.eu
IRE ELIT 49,91% Dochteronderneming van het “Nationaal Instituut voor Radio-elementen”. De onderneming legt zich in het bijzonder toe op de ontwikkeling van productie van radio-isiotopen voor radiofarmaceutische toepassingen en analyse, toezicht en ondersteuning bij de ontmanteling van nucleaire bronnen. www.ire.be
SWIMOVE 49,00% Een nieuwe vennootschap met sociaal oogmerk, die op initiatief van de VUB werd opgericht. Ze heeft als opdracht het beheer van de renovatie en de uitbreiding van het zwembad van de VUB, evenals de uitbating van een zwemschool. www.swimove.be
DATANG - FPIM VENTURE CAPITAL FUND 45,00% Investeringsfonds dat de FPIM heeft opgericht met de Chinese Datang groep om venture capital in China te promoten. www.datang-telecom.com
SMARTFIN VENTURES 41,89% SmartFin is een fonds dat als doel heeft minderheidsparticipaties te nemen in “early stage” bedrijven die actief zijn in zogeheten intelligente nieuwe technologieën, toegepast op de financiële sector (FinTech), alsook in aanverwante technologieën zoals beveiliging, Big Data, artificiële intelligentie en bedrijfssoftware.

www.smartfinvc.com

PALEIS VOOR 
SCHONE KUNSTEN
(Bozar)
32,53% De vennootschap heeft als doel het opzetten, uitwerken en uitvoeren van een multidisciplinaire en geïntegreerde culturele programmering. www.bozar.be
STATER 28,00% Na de fusie/overname van Credibe door de FPIM, komt de participatie die zij had in Stater Belgium, nu rechtstreeks in het bezit van de FPIM. Het saldo van de participatie is in handen van Stater Nederland (de specialist in de ‘servicing’ van leningen voor rekening van derden). www.stater.be
BECENTRAL 27,40% BeCentral is een nieuwe digitale campus aan het Centraal station in Brussel, die gezamenlijk werd opgericht door en de steun krijgt van meer dan 40 ondernemers. Hij moet het tekort aan digitale competenties verhelpen en de digitale transformatie in België versnellen, om onder meer het groeipotentieel van de economie maximaal te benutten en zo veel mogelijk nieuwe jobs te scheppen.

www.becentral.org

BPOST 26,91% De vennootschap levert binnenlandse- en internationale postdiensten, het transport, de sortering en de uitreiking van poststukken, drukwerk, dagbladen en van al dan niet geadresseerde documenten. Zij levert eveneens financiële en bank diensten. www.bpost.be
BRUSSELS AIRPORT COMPANY 25,00% De vennootschap heeft als doel het bezitten en het beheren van aandelen en certificaten, die aandelen van de NV The Brussels Airport Company vertegenwoordigen. www.brusselsairport.be
ACCESSIA PHARMA 25,00% Bedrijf met een gedeelde GMP-eenheid (Good Manufacturing Practice) voor de productie van commerciële- en klinische partijen. www.accessiapharma.com
THEODORUS IV 24,81% Het Fonds Th4, heeft als bijzonderheid in vergelijking met zijn voorgangers de wijze waarop de ULB en de onderzoekers vergoed worden, en de wens om investeerders van buiten België in het kapitaal te doen stappen en zodoende het investeringsbeleid van Theodorus op te waarderen.  
THEODORUS III 24,69% Een universitair investeringsfonds.  
SCALE-UPS 24,56% Scale-ups.eu is een initiatief met als doel de ontwikkeling van scale-ups in Europa te versnellen door ze in contact te brengen met een uitgebreid netwerk van investeerders en tegelijk de samenwerking met hightechbedrijven en grote ondernemingen uit zijn netwerk te bevorderen en te versnellen. www.scale-ups.eu
THAUMAS « EUROPORTS » 24,50% Thaumas is een holdingmaatschappij die aanvankelijk werd opgericht en gebruikt als juridische entiteit om het overnameproces van de havengroep Euroports te beheren. Op de datum van de closing van de transactie wordt zij eigenaar van de aandelen. www.euroports.com
BILOBA
(Ginkgo Fund I)
24,27% De Luxemburgse vennootschap heeft tot doel het nemen en het behouden van participaties in het Ginkgo Fonds. Het Ginkgo Fonds investeert in herontwikkelingsprojecten van verontreinigde gronden in Frankijk en in België. www.ginkgofund.com
PDC LINE PHARMA 23,73% Het bedrijf is een spin-off van het Etablissement Français du Sang (EFS). Het is actief in de immuno-oncologie, oftewel de productie van therapeutische vaccins in de strijd tegen kanker. PDC Line Pharma beschikt over 2 producten: één in het domein van de melanomen en één in het domein van de longen. www.pdc-line-pharma.com
NEWTON BIOCAPITAL I 21,94% Het fonds mikt op ondernemingen die zich toeleggen op de behandeling van chronische ontstekingsziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Het fonds richt zich op zowel Belgische als Europese ondernemingen. www.newtonbiocapital.com
FIDENTIA GREEN BUILDINGS 21,33% Deze vennootschap die functioneert als een fonds, heeft als doel gebouwen met een zeer laag energieverbruik te ontwikkelen, te bouwen en te verkopen. www.fidentia.be
NATIONALE LOTERIJ 21,28% De vennootschap is belast met de organisatie van openbare loterijen, weddenschappen en wedstrijden. www.loterie-nationale.be
TARA INDIA FUND IV TRUST 20,65% Tara Investment Fund IV is een Indisch investeringsfonds actief in beleggingen met maatschappelijke impact. Dit fonds legt zich toe zich op investeringen in start-ups met een innovatief karakter.  
QBIC II FUND ARKIV 20,37% Investeringsfonds gespecialiseerd in het investeren in spin-offs van onderzoeksinstellingen die verbonden zijn aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Het is ook gericht op een samenwerking  met de Belgische ziekenhuizen. www.qbic.be
FUND + 20,18% Fund+ is een naamloze vennootschap met als doel op te treden als investeringsvennootschap en het financieren van bedrijven die actief zijn in de sector van ‘life sciences’ vooral in de technologie, de ontwikkeling en de toepassingen op dit gebied.  
EPIMÈDE 20,00% Epimède, opgericht als PRIVAK, is een fonds dat in risicokapitaal van kleine en middelgrote technologiebedrijven investeert, vooral uit het Waalse Gewest, door hen zo de kans te bieden om te groeien. www.epimede.com
QBIC FEEDER FUND 18,37% Interuniversitair investeringsfonds (UGent, UAntwerpen en VUBrussel) dat investeert in spin . www.qbic.be
SEEDER FUND 18,29% Seeder Fund heeft een vernieuwde aanpak om beter te voldoen aan de behoeften van Belgische start-ups aan venture capital early stage. Met deze aanpak winnen de start-ups in hun eerste drie bestaansjaren heel wat tijd, doordat ze zich kunnen concentreren op hun groei in plaats van op hun financiering op korte en middellange termijn. www.seederfund.be
OMROEPGEBOUW FLAGEY 18,02% De vennootschap exploiteert ruimten bestemd voor diverse culturele activiteiten en bezit vijf zalen van verschillende grootten en functies. www.flagey.be
NUCLEIS 17,20% De onderneming legt zich toe op de productie in een GMP-omgeving van radiofarmaceutische geneesmiddelen voor menselijk gebruik (met inbegrip van nucleaire of niet-nucleaire medische beeldvorming). Ze is het resultaat van een "spin-off" proces van het Centre de Recherche du Cyclotron aan de ULg. www.nucleis.eu
CISSOID 16,86% Cissoid is een bedrijf dat halfgeleiders en geïntegreerde circuits die bestand zijn tegen extreme temperaturen ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt. Cissoid verleent ook advies op dit gebied. www.cissoid.com
MASTHERCELL 16,67% Een platform voor de productie van celtherapie materiaal in GMP-omstandigheden toegankelijk voor celtherapiebedrijven die geen interne productiecapaciteit hebben. www.masthercell.com
SINNOLABS HONG KONG LIMITED 16,67% Platform gelanceerd in 2016 door Belgische ondernemers die al jarenlang in Shangai actief zijn. Hun doel is de innovatieve Belgische kmo’s te helpen inzicht te krijgen in de Chinese markt en ze te ondersteunen bij hun ontwikkeling in China. www.sinnolabs.com
INVENTURES II 15,81% Inventures II is een durfkapitaalfonds met Belgische impact dat wordt beheerd door Inventures Investment Partners NV. Dit fonds investeert in start-ups en scale-ups in België (en buurlanden) die beantwoorden aan ten minste één van de 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling zoals vermeldt door de Verenigde Naties. Het fonds concentreert zich vooral op onderwijs, gezondheid, smart cities, hernieuwbare energie en duurzame voedselproductie. www.inventures.fund
KEBONY 15,20% Kebony is van oorsprong een Noors houtveredelingsbedrijf. Zijn speerproduct is een volwaardig alternatief voor tropisch hardhout dat wordt vervaardigd uit snelgroeiend naaldhout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. www.kebony.com
CAPRICORN ICT ARKIV 15,06% Investeringsfonds dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven die actief zijn in de sector van de “big datas” en de numerieke gezondheidszorgen, voornamelijk in de ICT-toepassingen. www.capricorn.be
PERFORMA CLEANTECH INVESTMENT FUND (Brazilië) 14,72% Een internationaal investeringsfonds, opgericht in samenwerking met de Braziliaanse ontwikkelingsbank BNDES en actief is op het gebied van de energie-efficiëntie, de behandeling en het beheer van afvalwater en vaste afvalstoffen, en focust op innovatieve en duurzame technologieën in Brazilië.  
FIDENTIA BELUX INVESTMENTS (Fidentia II) 14,32% Beleggingsfonds dat investeert in kantoorgebouwen met een groen certificaat. Deze gebouwen zijn gelegen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. www.fidentia.be
VESALIUS BIOCAPITAL III 13,94% Vesalius Biocapital III werd opgericht als Europees durfkapitaalfonds in het domein van de levenswetenschappen. Het fonds heeft zich als doel gesteld een gebalanceerde portefeuille uit te bouwen, bestaande uit tien à twaalf bedrijven die nieuwe medicijnen, diagnostica, medische instrumenten en toepassingen voor digitale gezondheidszorg ontwikkelen. www.vesaliusbiocapital.com
NCARDIA BELGIUM 13,27% Ncardia ontwikkelde een proces voor de productie van geïnduceerde pluripotente stamcellen (IPSC) en produceert hartspiercellen of cardiomyocyten. Geïnduceerde pluripotentie is het "herprogrammeren" van een gedifferentieerde cel in een stamcel, door het reactiveren van de expressie van de genen die verbonden zijn aan het embryonale stadium.

www.ncardia.com

PROFINPAR 13,26% Profinpar Fund is een fonds van ondernemers die streven naar een partnerrelatie met familiale kmo’s en hun aandeelhouders. Wat Profinpar bijzonder maakt, is het feit dat het een aanbod van durfkapitaal koppelt aan de knowhow van zijn talrijke investeerders. Profinpar Fund wil optreden als actieve partner en groeikatalysator, door de overdracht of de optimalisering van bedrijven te ondersteunen. www.profinpar.com
ISTAR MEDICAL 12,53% Bedrijf die oogimplantaten ontwerpt dank zij het gebruik van het biomateriaal STAR, ontwikkeld door de Universiteit van Washington in Seattle (VS). www.istarmed.com
AIR BELGIUM 12,50% Air Belgium is een Belgische luchtvaartmaatschappij die in maart 2018 haar certificaat en vergunning van luchtvervoerder kreeg. Air Belgium maakte op 29 maart 2018 zijn eerste vlucht voor rekening van een derde maatschappij. www.airbelgium.com
INNOVATION FUND 11,96% Innovation Fund is een naamloze vennootschap die handelt als een bellegingsfonds en gericht is op innovatieve bedrijven “nearly stage” en “venture”, in de chemische industrie door middel van financiering, consulting, bijstand in beleid, strategie en beheer. www.innovationfund.eu
CAPRICORN HEALTH TECH FUND 11,89% Investeringsfonds gespecialiseerd in het investeren in hoogtechnologische activiteiten in de gezondheidssector. www.capricorn.be
VIVES II 11,68% Vives II is een multisectorieel UCL verbonden investeringsfonds met als doel in jonge hoogtechnologische bedrijven te investeren; in het bijzonder diegene die ecologisch innoverend werk leveren. www.vivesfund.com
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND 11,56% Fonds dat investeert in ondernemingen die innovatieve technologie ontwikkelen die aan de basis zal liggen voor een nieuwe generatie, duurzame chemische bedrijvigheid, evenals in innovatieve chemische onvormingdsprocessen gericht op efficiëntie en duurzaamheid. www.capricorn.be
SYNERGIA MEDICAL 11,05% Synergia Medical is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en de commercialisering van actieve implanteerbare hulpmiddelen. Ze werkt aan de ontwikkeling van een neurostimulator voor epilepsie die gebruik maakt van glasvezels in plaats van elektrische draden. De bedoeling is compatibel te zijn met beeldvorming door magnetische resonantie. www.synergia-medical.com
BIOXODES 10,60% Bioxodes is een bedrijf dat, vanuit onderzoeken door de ULB op teek speeksel, een molecule ontwikkeld heeft met antistollingseigenschappen zonder risico op hemorragie. www.bioxodes.com
FORTINO CAPITAL I ARKIV 10,82% Investeringsfonds dat investeert in technologie bedrijven met een sterk groeipotentieel en in ondernemingen die een digitale transformatie ondergaan, vooral in de Benelux. www.fortino.be
GINKGO FUND II 10,57% Fonds actief op het gebied van verwerving, rehabilitatie en ontwikkeling van verontreinigde gronden of braakliggende terreinen in stedelijke gebieden in Frankrijk of België, met het oog op hun terugkeer op de vastgoedmarkt. www.ginkgofund.com
NXTPORT 10,35% NxtPort beheert een dataplatform dat bedoeld is om gegevens van de verschillende schakels van de logistieke aanvoerketen, die is verbonden aan de activiteiten in de Antwerpse haven, te verzamelen en vervolgens te groeperen / centraliseren. Het platform moet het delen van gegevens verbeteren, wat de transparantie en efficiëntie ten goede zal komen. www.nxtport.eu
PHARMAPHLUIDICS 10,16% PharmaFluidics is een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel, actief in de ontwikkeling van een nieuwe generatie scheidingskolommen voor het opsporen van moleculen in vloeistoffen met een complexe chemische samenstelling. Met de commercialisering van hun speerpunttechnologie, de µPAC microchip, wil PharmaFluidics een doorbraak realiseren in de wereld van complexe scheidingen en analyses van biologische stalen zoals biopsies. www.pharmafluidics.com
RX/SEAPORT 9,80% RX/SeaPort werd opgericht om de haven voor te bereiden op de administratieve veranderingen als gevolg van de Brexit. Het eindresultaat is dat het fysieke goederenverkeer niet onderbroken wordt door de gewijzigde administratie en dat de concurrentiepositie van de haven van Zeebrugge versterkt wordt. www.rxseaport.eu
ENDO TOOLS THERAPEUTICS 9,12% Endo Tools Therapeutics (ETT) legt zich toe op de strijd tegen obesitas, door een ingreep langs de maag voor te stellen die door een gastro-enteroloog kan worden uitgevoerd, met de bedoeling de maag via een hechting van de binnenwanden te verkleinen (geen operatie). www.endotools.be
IMEC.XPAND 8,56% Imec.xpand is een nieuw investeringsfonds dat zich richt op jonge innoverende bedrijven. Het combineert alle voordelen van traditioneel venture capital, corporate venture capital en technologietransfers. Het mikt op ondernemers die deel willen uitmaken van de volgende innovatiegolf, die is gebaseerd op nano-elektronica in slimme toepassingen voor een duurzame samenleving. www.imecxpand.com
CHINA BELGIUM DIRECT EQUITY INVESTMENT FUND (CBDEIF) 8,50% Het investeringsfonds heeft tot doel het  kapitaal van Chinese en Belgische bedrijven, die in China zijn gevestigd of er zich wensen te vestigen, te versterken.  
CAPITAL-E II 8,04% Capital E-II is een naamloze vennootschap die handelt als een fonds van risicokapitaal, met als voornaamste doelstelling de micro/nano-elektronica en geavanceerde materialen voor nieuwe technologieën. www.capital-e.com
SABENA AEROSPACE ENGINEERING 7,58% Sabena Aerospace Engineering is een onderneming die actief is in het onderhoud en de herstelling van vliegtuigen, zowel voor luchtvaartmaatschappijen als voor overheidsoperatoren / defensie. www.sabena-aerospace.com
SONACA 7,39% Internationale groep met als belangrijkste activiteiten de ontwikkeling, de productie, de assemblage en het testen van lucht- en ruimtevaartsystemen. www.sonaca.com
COMET TRAITEMENTS 7,26 % Verwerken en valoriseren van slijpresiduen en andere industriële afval. www.cometsambre.be
COMET SAMBRE 7,03 % Het bedrijf is actief in de recyclage van ferro- en non-ferrometalen met het oog op de voorbereiding en de verkoop van secundaire grondstoffen bestemd voor de staal- en metaalindustrie. www.cometsambre.be
ASIT BIOTECH 6,99 % Biofarmaceutisch bedrijf in klinische fase en betrokken bij de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe immuno-therapie geneesmiddelen voor ademhalings - en voedselallergieën. www.biotechtools.fr
NANOCYL 6,97 % Het bedrijf heeft als doel het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van koolstof nanobuizen en van geformuleerde producten samengesteld op basis van koolstof nanobuizen. www.nanocyl.com
VESALIUS BIOCAPITAL I 6,80 % Dit durfkapitaalfonds investeert in ondernemingen uit de sector biowetenschappen die nieuwe technologieën ontwikkelen vanaf een vroeg stadium. www.vesaliusbiocapital.com
V-BIO VENTURES FUND I ARKIV 6,58 % Beleggingsfonds dat zich richt op het vinden, opbouwen en financieren van jonge en innovatieve bedrijven met ambities in de biowetenschappen. www.v-bio.ventures
MIRACOR MEDICAL 6,15 % Miracor is actief in de sector van de zogenaamde ‘Medical Devices’. Het ontwikkelde meer bepaald een techniek die gebruikt wordt in het kader van hartinfarcten en ervoor zorgt dat er in de linkerhartkamer minder hartcellen afsterven. Zo voorkomt men een nieuwe hartstilstand die optreedt bij 25% van de behandelde patiënten.

www.miracormedical.com

XYLOWATT 5,99 % Het bedrijf ontwerpt en beheert kleine tot middelgrote systemen die warmte en elektriciteit produceren uit biomassa. www.xylowatt.com
BONE THERAPEUTICS 5,84 % Het bedrijf is actief in de botceltherapie. www.bonetherapeutics.com
EPIGAN 5,77 % Epigan is een spin-off van IMEC, die zich toelegt op halfgeleiders. Epigan is één van de pioniers in technologie-oplossingen van galliumnitraat (GaN) van de laatste generatie (low-loss power switching, next-generation 5G radio-frequency/mobile communication and sensor applications).

www.epigan.com

AVANTIUM 4,47 % Nederlands bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en de commercialisering van hernieuwbare chemische oplossingen en processen en duurzame producten op basis van biologische materialen garandeert. www.avantium.com
EURONEXT 4,50 % Euronext exploiteert gereguleerde en transparante aandelen. www.euronext.com

MUZIEKKAPEL

3,55 % Muziekkapel is een naamloze vennootschap met sociale doeleinden actief in 4 sectoren: vastgoed, hotelwezen, catering tijdens concerten, het ter beschikking stellen van concertruimten en recepties voor derden. musicchapel.org
MINORYX THERAPEUTICS 3,35 % Minoryx Therapeutics is een Spaans biotechbedrijf dat zijn onderzoek toespitst op de ontwikkeling van behandelingen tegen weesziekten die het centrale zenuwstelsel aantasten. Het bedrijf ontwikkelde een molecule waarvan is aangetoond dat ze bij de mens veilig en doeltreffend is in het kader van een genetische neurodegeneratieve aandoening. www.minoryx.com
BELGIAN ANCHORAGE 2,92 % CVBA die voor rekening van de oprichters en de kleine Belgische beleggers de IBA-aandelen beheert een aanhoudt om de Belgische verankering ervan te waarborgen.  
BEFIMMO 2,65 % Befimmo is een G.V.V. (Gereglementeerde Vastgoed – Vennootschap) die vooral actief is op de kantorenmarkt, hoofdzakelijk te Brussel. Eén van de grootste klanten is de overheid die veelal langlopende huurcontracten met de vennootschap heeft aangegaan.

www.befimmo.be

FLUXYS 2,13 % Het bedrijf is de netwerkbeheerder in België en in het buitenland voor het transport en de stockage van gas en beschikt over activiteiten inzake transport, stockage en transit, met inbegrip van LNG-site vertrekkende vanuit Zeebrugge. www.fluxys.com
EUROCLEAR 2,04 % Euroclear is een wereldspeler in de financiële post-trade industrie (clearing en settlement) gevestigd in Brussel. Het betreft een kritische ICT-infrastructuur binnen de financiële sector. De FPIM is de eerste aandeelhouder die geen klant is van de diensten van Euroclear. www.euroclear.com
BIODISCOVERY 5 2,03% Biodiscovery 5 is de 5e generatie van het fonds Biodiscovery, dat als doel heeft te investeren in de ontwikkeling van therapeutische producten en medische/diagnosehulpmiddelen. Het bestaat uit deskundigen in de sector van de biowetenschappen, om een financieel product aan te bieden dat eenvoudig en weloverwogen toegang verschaft tot deze sector. Biodiscovery schat de risico’s, de tijd en de middelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten tot de cruciale fasen van waardeschepping www.palico.com
SAFRAN AERO BOOSTERS 1,78 % De onderneming ontwikkelt, produceert en monteert materiaal voor lucht- en ruimtevaartsystemen. www.safran-aero-boosters.com
ITEOS THERAPEUTICS 1,60% iTeos Therapeutics is een gemeenschappelijke spin-off van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek (L.I.C.R.) en het de Duve Instituut van de Université Catholique de Louvain (U.C.L.). Het doel is om hun expertise in immunotherapie en tumorimmunologie te combineren voor de ontwikkeling van innovatieve antikankerbehandelingen. www.iteostherapeutics.com
POORT VAN DENDERMONDE 0,81 % Een maatschappij opgericht voor de bouw en de uitbating van een gevangenis in de regio van Dendermonde.  
BIOCARTIS 0,32 % Gespecialiseerde groep in de ontwikkeling van systemen voor moleculaire diagnose. www.biocartis.com
BNP PARIBAS 0,29 %   www.bnpparibas.com
ION BEAM APPLICATIONS (IBA) 0,19 % Wereldleider op het gebied van kankerdiagnose (dosimetrie) en de ontwikkeling van innovatieve instrumenten voor de behandeling via protontherapie. www.iba-worldwide.com
SWDE 0,01 % Waals waterbedrijf dat 70% van de gezinnen en de bedrijven in die regio bevoorraadt. www.swde.be
KRINGLOOPFONDS
(in vereffening)
0,01 % Het fonds stelt zich als doel elke vorm van tussenkomst ten voordele van organisaties of ondernemingen die tot de sociale economie behoren, met name de participatie in het kapitaal en/of het verstrekken van leningen. www.kf-fesd.be
UNIFIED POST 0,00 % Het fintechbedrijf UnifiedPost Group, besitueerd in La Hulpe, werd in 2001 opgericht en legt zich toe op het optimaliseren van de elektronische verwerking van stromen facturen en andere professionele documenten. De onderneming onderscheidt zich door naar voren te treden als een one stop shop voor haar klanten (uniek platform) en door oplossingen op maat van elke sector aan te reiken. www.unifiedpost.com
SEQUANA MEDICAL 0,00 % Synergia Medical is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en de commercialisering van actieve implanteerbare hulpmiddelen. Ze werkt aan de ontwikkeling van een neurostimulator voor epilepsie die gebruik maakt van glasvezels in plaats van elektrische draden. De bedoeling is compatibel te zijn met beeldvorming door magnetische resonantie. www.sequanamedical.com
ASCO INDUSTRIES 0,00 % Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de behandeling van componenten bestemd voor de luchtvaartindustrie. www.asco.be
BRUSSELS AIRLINES 0,00 % De Belgische luchtvaartmaatschappij. www.brusselsairlines.com
SN AIRHOLDING 0,00 % Moedermaatschappij van Brussels Airlines. www.brusselsairlines.com