Kerncijfers

BALANS (in miljoen EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVA 1.959,8 2.049,2 2.114,3 2.217,6 2.246,2 2.357,9
Financiële vaste activa 1.182,6 1.274,2 1.296,5 1.338,9 1.370,5 1.525,8
Schuldvorderingen lt 50,0 50,0 50,0 50,0 50,6 55,0
Schuldvorderingen kt 28,6 33,9 23,7 23,6 16,7 28,4
Thesaurie 696,4 689,7 743,2 803,9 807,0 736,9
Andere posten 2,2 1,3 0,9 0,9 1,4 11,8
PASSIVA 1.959,8 2.049,2 2.114,3 2.217,6 2.246,2 2.357,9
Eigen vermogen
  Kapitaal
  Emissiepremie
  Reserves
  Overgedragen resultaat
1.931,8
1.532,7
28,9
112,7
257,5
2.021,1
1.532,7
28,9
118,2
341,3
2.084,7
1.532,7
28,9
122,3
400,8
2.176,3
1.532,7
28,9
127,9
486,8
2.203,4
1.473,4
28,9
133,7
567,4
2.315,8
1.473,4
28,9
141,2
672,3
Voorzieningen en uitgestelde belastingen           0,6
Schulden korte termijn
  waarvan schuld voor dividend
27,9
20,0
28,1
20,0
29,6
20,0
41,2
20,0
42,8
28,8
41,5
37,4

 

RESULTATENREKENING
(in miljoen EUR)
2013 2014 2015 2016 2107 2018
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
0,6
-7,5
0,6
-6,7
0,6
-5,2
20,9
-5,0
4,3
-6,4
7,6
-8,1
Bedrijfsresultaat -6,9 -6,1 -4,6 15,9 -2,1 -0,5
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
125,8
-2,8
135,5
-0,7
112,1
-1,7
130,7
-0,6
135,3
-2,6
141,3
-2,0
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
108,2
-42,3
4,9
-23,9
0,8
-22,3
2,0
-32,4
3,1
-15,7
48,6
-35,7
Resultaat voor belastingen 182 109,8 84,3 115,6 118,1 151,7
Belastingen en regularisering belasting -0,4 -0,5 -0,6 -4,0 -2,9 -1,9
Nettoresultaat
Dividenden over het boekjaar
181,6
20,0
109,3
20,0
83,7
20,0
111,6
20,0
115,2
28,8
149,8
37,4